Produkter

Thoruns jobbar i nära samarbete med Forster som erbjuder ett komplett system av stålprofiler avsett för inglasning av dörrar, fönster, fasader, entrépartier och glastak. Lämpligt för såväl invändiga som utvändiga dörr- och väggpartier. Stål och rostfritt stål är byggmaterial som tillsammans med glas, ger ett lätt och luftigt intryck då profilerna kan göras mer slimmade än profilsystem i andra material utan att tumma på säkerheten. Genom Forster kan vi erbjuda: Forster Presto, Forster Fuego Light, Forster Unico och Forster Thermfix Light.

Thoruns eget och något kraftigare profilsystem, T80 och T81 är lämpligt vid höga krav på hållbarhet och livslängd i projekt där kostnaderna måste hållas nere men med bibehållen säkerhet. Det innebär en svårforcerad dörr, fönster eller fasadsystem och färre korrosionsfällor. Dubbla neoprentätningar och fasta anslag ger en tyst stängning och en tät konstruktion. Profilen kan användas i dörrar, fönster och kompletta fasadsystem.

Är det krångligt med alla termer och klassningar? Klicka här och fördjupa dig i vår ordlista.